Chính sách đổi trả

+ Tất cả sản phẩm đã mua đều không được đổi/trả lại, Quý khách hàng vui lòng kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi nhận.Chúng tôi chỉ áp dụng đổi trả với một số mặt hàng nhất định trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng theo cam kết với một vài dòng sản phẩm cao cấp trong phần chi tiết sản phẩm. Sau khi bán hàng chúng tôi sẽ áp dụng chính sách bảo hành kèm theo với cam kết hỗ trợ tốt nhất tới Quý khách, đảm bảo mọi quyền lợi của Quý khách được thực hiện đầy đủ. Mọi sản phẩm phải tuân thủ theo điều kiện bảo hành theo qui định bảo hành của chúng tôi.

+ Tùy vào tình trạng thực tế sau khi bán hàng, chúng tôi sẽ áp dụng các hỗ trợ ngay lập tức nằm ngoài qui định bảo hành. Tuy nhiên các hỗ trợ này không vượt quá quyền hạn và khả năng của chúng tôi.